Kennisoverdracht gevaarlijke stoffen

In veel bedrijven wordt onvoldoende aandacht besteed aan kennisoverdracht met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Volgens de wet bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers.

Een gebrek aan kennis kan tot ernstige situaties leiden. Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen kan bij sommige stoffen binnen enkele minuten dodelijk zijn of kunnen leiden tot levenslange arbeidsongeschiktheid. Medewerkers, zowel tijdelijke- als vaste, dienen er dus van op de hoogte te zijn hoe ze om moeten gaan met gevaarlijke stoffen. ACE Consultancy kan u daarbij assisteren.

Met behulp van een kennis- en ervaringscheck wordt in kaart gebracht wat het huidige niveau is. Vervolgens wordt in een cursus de feitelijke ontbrekende kennis overgedragen. En dat hoeft niet veel tijd in beslag te nemen.

ACE Consultancy heeft specialisten gevaarlijke stoffen in dienst die hun kennis graag overbrengen. Ook voor de kosten hoeft u het niet te laten. Na afloop van de cursus ontvangen alle medewerkers een certificaat van deelname.

Cursus: Ladingzekering

Door ACE wordt ter bevordering van het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen de cursus “Ladingzekering” voor het vervoer van gevaarlijk of ongevaarlijke stoffen verzorgd.

Indien u in deze training geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op.

Globally Hamonized System

Training: hoe gassen herkennen?

Tot op de dag van vandaag doen zich ernstige problemen voor  bij importgassingen van containers. In de eerste plaats omdat veel gassingen (zo’n 70 procent) overbodig zijn. Als gevolg hiervan worden ladingen onder gas aangetroffen als kunststof planten, computers, meubelen, cosmetica, chemicaliën, bont, toiletpotten, aardewerk, kleding, huisraad etc. In sommige gevallen is gebleken dat deze lading niet of nauwelijks meer gasvrij is te krijgen. In de tweede plaats worden containers vaak niet goed ontgast. Zo heeft slechts één procent van de gegaste containers een (verplichte) sticker met de mededeling dat de container een giftig bestrijdingsmiddel bevat. Daardoor lopen havenarbeiders, omwonenden en uiteindelijk ook consumenten risico’s aangezien verreweg de meeste containers zonder ontgast te zijn het land ingaan.

Door ACE Consultancy is er een training ontwikkeld waarin wordt geleerd hoe de gassen te herkennen en hoe er met de gegaste lading veilig moet worden omgegaan.

Indien u in deze training bent geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.

E-learning module IMDG

Een groot voordeel van een e-learning training is om zo weinig mogelijk de beschikbare “vrije” tijd van de cursist te belasten. Dit e-learning programma wordt verzorgd en onderhouden door ACE Consultancy, dat ook de contacten met de cursist zal onderhouden.

Het e-learning programma werkt als volgt:

Een cursist stelt een door hem/haar gekozen e-mailadres beschikbaar, aan dit mailadres wordt een unieke inlogcode toegekend, onder dit nummer zal uw medewerker dan bekend zijn. Het programma bestaat uit een uitleg en toelichting op de gevaarlijke stoffen, het ontvangen, verzenden, etiketteren, vastzetten van lading etc. waarna aan het eind van de lesstof een twintigtal multiple-choice vragen zullen worden gesteld. De cursist kan deze training in de beschikbare tijd van twee uur behandelen, zolang hij/zij nog niet aan de vragen is begonnen, kan hij/zij steeds opnieuw de training opstarten, echter zodra men is begonnen met het beantwoorden, moet de training worden afgerond. Als dit niet lukt, zal er opnieuw moeten worden ingelogd. Na beantwoording van de vragen, wordt direct het resultaat via de e-mail aan de cursist gezonden en ontvangt hij/zij bij voldoende resultaat tevens een certificaat, dat dient te worden uitgeprint.