Trajectbegeleiding PBZO bedrijven

In Nederland is de Europese Seveso II vertaald in het Besluit Risico’s Zware ongevallen (BRZO’99). Bedrijven die chemische / gevaarlijke stoffen opslaan of langdurig in hun procesinrichting hebben, worden binnen het BRZO afhankelijk van de hoeveelheden ingedeeld in de categorie PBZO plichtig of VR plichtig. Bedrijven binnen deze categorieën dienen een VBS op te stellen, PBZ bedrijven bovendien een PBZO document en VR bedrijven een VR. ACE Consultancy heeft een jarenlange ervaring op het gebied van het managen van veiligheid. Die jarenlange ervaring strekt zich uit tot het opzetten van veiligheidsbeheersystemen, PBZO documenten en VR rapportages. Wenst u bij het opzetten van uw VBS of uw PBZO document de hulp in te roepen van een professional, dan bent u bij ACE Consultancy aan het juiste adres.

Gevaarlijke stoffen bord

Trajectbegeleiding SQAS certificering

De SQAS is een beoordeling-systeem welke op initiatief van de Beleidscommissie Distributie van Chemische Produkten van de Europese Raad van de Chemische Industrie werd ontwikkeld om te kijken of de dienstverlener wel voldoet aan de eisen die gesteld worden met betrekking tot de operationele processen, de veiligheid, de kwaliteit en het milieu.

De standaardlijst is een checklist waarbij men kritisch kijkt of zaken geregeld zijn. Voor ieder punt van de checklist dat in orde wordt bevonden krijgt men een punt, waarbij het alles of niets is. Daar zit niets tussen. ACE Consultancy heeft veel ervaring met het voorbereiden op een SQAS audit.

Gezamenlijk wordt een plan van aanpak opgesteld en wordt een praktische invulling gegeven om zo te komen tot een zo hoog mogelijke score. Tegen een gunstig uurtarief kunnen wij u begeleiden.

Ook voor een Trajectbegeleiding SQAS certificering bent u bij ACE Consultancy aan het juiste adres.

Trajectbegeleiding invoering en handhaving ISO9001 / 14001

De ISO9001: 2000 norm geeft de eisen weer van het kwaliteitsysteem van een bedrijf en vooral ook de wijze waarop een bedrijf met het kwaliteitsmanagement omgaat. Niet alleen de klantentevredenheid moet in het systeem tot uiting komen, ook de processen dienen te zijn vastgelegd.

De ISO14001 certificering vraagt om een doordacht milieumanagementsysteem waarin de milieu-aspecten en de eisen van milieuwet- en regelgeving zijn vastgelegd, alsmede procedures op het gebied van milieumanagement zijn vastgelegd.

De specialisten van ACE Consultancy zijn reeds jaren actief in het voorbereiden en ontwikkelen van beleid binnen bedrijven om een succesvolle certificering voor de ISO9001 of ISO14001 mogelijk te maken. Met name de ervaring en vooral de praktische invulling maken de aanpak succesvol.

Naast een begeleiding om te komen tot een certificering zijn bedrijven bij ACE Consultancy dankzij een redelijk uurtarief, ook voor het in stand houden van de certificering van bestaande certificaten, aan het juiste adres.